top top

Produkte

Hidrostal
Products / Pumpsystems
3musterbau_anischt_aussen_freigestellt_mit_logo

SuperBetsy

The best mobile pumping system on the market

reliable - efficient - low maintenance

Specially developed for the most demanding applications, the SuperBetsy mobile pump system is particularly suitable for use under difficult operating conditions.

Regardless of whether it is a construction project, industrial application, flood protection, mining or drainage operation, the clog-free screw centrifugal impeller with a free ball passage of 75 mm to 120 mm ensures trouble-free operation.

The pump is capable of handling liquids with a high proportion of solids, media containing fibers or viscous media. The special construction of the original screw centrifugal impeller ensures particularly gentle and energy-efficient pumping.

The robust construction of the SuperBetsy allows it to be operated across a wide variety of applications and environments. The excellent soundproofing ensures it is extremely quiet in operation and allows it to be used in residential areas with increased noise protection requirements.

An innovative canopy design with double doors and hinged roof panel, also guarantees complete unrestricted access for all operational and maintenance activities.

By only using the latest diesel engine technology, Hidrostal ensures all machines in the SuperBetsy range meet the global emissions regulations.

With Highly efficient, low fuel consumption engines throughout the range, coupled with large capacity, corrosion-proof fuel tanks, the SuperBetsy achieves long operating times, without refueling.

The new BetsyPrime vacuum priming system, in connection with a rotary vane vacuum pump, ensures fast, reliable priming of the pumpset, even at very high suction lifts.

Fitted with Intelligent Control, the BetsyPrime system only operates when required.

A combination of electronic and mechanical sensors within the vacuum chamber monitor the prime level in the system and only activate the vacuum pump when required. When not required, the Intelligent Control turns off the vacuum pump and seals the vacuum line, protecting the vacuum pump from contamination by carry-over of the pumped medium.

This increases the service life, reduces maintenance costs and saves energy.

The SuperBetsy is available in range of sizes with delivery rates from 100 to 1100 m³/h,

With monitoring and control and GPS location options.

SuperBetsy - Manufactured in Germany with a heart from Switzerland.

Specifications

 • Head: up to 62 m
 • Flowrate: up to 1100 m³ / h
 • Low overall weight, stackable
 • Wear-resistant Hydraulic design
 • Remote monitoring via GPS / GSM modem
 • Large capacity, corrosion-proof plastic fuel tank
 • Latest engine technology (EU and US EPA standard)

Downloads

Broschüre
Case Studies
SuperBetsy
5
33
4
33
Din partner indenfor kvalitetspumper
Hidrostal producerer kvalitetspumper
Hidrostal tilbyder løsninger
Hidrostal pumper - garanteret højere virkningsgrad
Pionerer inden for pumpeteknologi
da
US
4-01
Prerostal
Et effektivt rengøringssystem til pumpedyndet

PREROSTAL prærotationssystemet er en speciel, økonomisk og ukompliceret metode, hvorved pumpens transportmængde kan tilpasses automatisk med vekslende tilførselsstrømme, ved brug af motor og pumpe med konstant omdrejningstal. Den kombinerer særtrækkene ved en Hidrostal skovlcentrifugalhjulpumpe med et specielt udviklet indløbskammer, som skaber en hvirvelstrøm i pumpens sugeledning. Dette højeffektive rengøringssystem leveres uden yderligere elektronisk udstyr, som findelere, blandeapparater og gitre. Den er den ideale løsning til anvendelse ved forskellige tilløbsstrømninger med store stykker faste stoffer.

Specifikationer

 • Udledningsstørrelse: 32 - 700 mm
 • Sugningsstørrelse: 32 - 700 mm
 • Transporthøjde: 0,5 - 90 m
 • Transportmængde: 0,5 - 3000 l/s
 • Ydeevne: 0,1 - 650 kW
 • Frekvens: 50 Hz, 60 Hz, frekvensomformer
 • Materialer: Støbejern, duktilt støbejern, Hi-krom, rustfri stål, Duplex
SuperBetsy - uafhængigt pumpesystem
Din opgave - Vores pumpesystem

Pålidelig - effektiv - minimal vedligeholdelse

SuperBetsy – det mobile pumpesystem er specielt udviklet til de mest krævende opgaver og er særligt velegnet til brug under vanskelige driftsforhold.

Uanset om det drejer sig om et byggeprojekt, industriel anvendelse, klimasikring, grundvandssænkning eller dræn, sikrer pumpen problemfri drift. Den tilstopningsfrie skrue-centrifugalpumpe har et pumpehjul med en fri kuglepassage fra 75 til 120 mm.

Pumpen er i stand til at håndtere medier med højt tørstofindhold og medier indeholdende fibre og klude m.m. Den specielle konstruktion af det originale skruecentrifugalhjul sikrer en særlig skånsom og energieffektiv pumpning.

Den robuste konstruktion gør det muligt at anvende SuperBetsy til en lang række opgaver under vanskelige og krævende forhold. Den fremragende lydisolering sikrer en ekstremt lydsvag drift, og gør det muligt at bruge den i beboelsesområder med øgede krav til støjbeskyttelse.

Kabinettet er designet med dobbeltdøre og hængslet tagpanel og giver ubegrænset adgang i forbindelse med både drift og vedligehold af pumpen.

Ved kun at bruge den nyeste dieselmotorteknologi sikrer Hidrostal, at alle motorer i SuperBetsy-serien overholder de globale emissionsregler.

Med effektive dieselmotorer (lavt brændstofforbrug) i hele produktprogrammet, kombineret med korrosionssikre brændstoftanke med stor kapacitet, opnår SuperBetsy lange driftstider.

Det nye BetsyPrime ansugningssystem sikrer hurtig og pålidelig ansugning af pumpesættet.

Den intelligente styring sikrer at BetsyPrime-systemet kun kører, når det er nødvendigt.

En kombination af elektroniske og mekaniske sensorer i vakuumkammeret overvåger primærniveauet i systemet og aktiverer kun vakuumpumpen efter behov. Når der ikke er behov, slukkes vakuumpumpen, vakuumledningen forsegles og beskytter dermed vakuumpumpen mod urenheder fra det pumpede medie.

Dette øger levetiden, reducerer vedligeholdelsesomkostningerne og sparer energi.

SuperBetsy fås i forskellige størrelser med kapaciteter fra 100 til 1100 m³ / h med mulighed for fjernovervågning, styring og GPS.

SuperBetsy - Produceret i Tyskland med et hjerte fra Schweiz.

Specifikationer

 • Løftehøjde: op til 62 m
 • Kapacitet: op til 1100 m³ / h
 • Lav samlet vægt, kan stables
 • Slidstærkt hydraulisk design
 • Fjernovervågning via GPS / GSM-modem
 • Stor kapacitet, korrosionssikker plastbrændstoftank
 • Seneste motorteknologi (EU og US EPA-standard)
PreroClean

Med en PreroClean bund kan der opnås:

 • Færre besøg ved pumpestation med slamsuger for rengøring
 • Mindre svovlbrinteudvikling i brønden
 • PreroClean sikrer, at væskespejlet skimmes ved hver pumpecyklus.
 • PreroClean dobbeltbunde leveres i følgende dimensioner: ø1450 – ø1700 – ø1950 mm
 • PreroClean kan monteres i Hidro®Wells brønden med 1 eller flere pumper.
 • PreroClean kan monteres i en ny eller eksisterende betonbrønd.
 • PreroClean monteres let. Mindre løbende vedligeholdelse.
 • Mixer og spuleventil unødvendig

Specifikationer

 • Udledningsstørrelser: 80 – 200 mm (3“ – 8“)
 • Indsugningsstørrelser: 80 – 200 mm (3“ – 8“)
 • Hoved: 0.5 – 60 m (2 – 200 ft)
 • Flow: 2 l/s – 180 l/s (30 – 2‘850 gpm US)
 • Effekt: 0.2 - 18 kW (0.3 – 24 HP)
 • Frekvenser: 50 Hz, 60 Hz, VFD
Spildevans teknisk
Alu-Dæksler

Fordele

Runde og firkantede Fremstilles i Aluminium eller RF-stål efter specifikationer
Køredæksler fremstilles i galvaniseret eller RF-Stål efter specifikationer
Kan leveres i alle gængse standard farver.
Kan laves specifikt efter kunde ønske.
Leveres med (-1 meter) eller uden sikkerhedsrist.
Overholder gældende/ønskede sikkerheds og styrkekrav.
Har ergonomisk løft af låge enten via fjeder , gastryk eller hydraulik.
Er Isoleret efter varme , støj og kondens efter krav / ønsker.
Har Stormkrog til sikring mod utilsigtet lukning af låg
Stabilt og afprøvet hængselsystem enten skjult eller synligt .
Låsning , låg forberedte til hængelås eller skjult drejelås (trekant)
Har Pakning mod brøndkant , mod varme , gasudslip og støj , hvis det ønskes
Alle kanter er affasede / afgratede

 

Materialevalg/alternativer 

Runde Dæksler

Spildevans teknisk
Ventilskabe

Præfabrikerede huse

Kan leveres i alle gængse standard farver.
Variant 1+2 er med en separeret EL og ventil side.
Overholder gældende/ønskede sikkerheds og styrkekrav.
Er Isoleret med 50mm for varme , støj og kondens eller efter krav / ønsker.
Har Stormkrog til sikring mod utilsigtet lukning af låg
Meget stabil konstruktion
Stabilt og afprøvet hængselsystem med smørenipler.
Integreret Lås i metal.
Har Pakning som sikre mod vand indtrængning og varme
Alle kanter er affasede / afgratede.
Med Præfabrikeret Betonsokkel

 

Fremstillet i Aluminium

Industri teknisk
Plastarbejde

Produktionsenhederne i Koldby og i Kirke Hyllinge er indrettet med et moderne og veludstyret værksted, hvor vi laver alle typer opgaver og specialopgaver i alle ståltyper. Vores maskinpark gør os i stand til at håndtere opgaver inden for klippe- og bukkearbejde, valsning, profilvalsning og lokning samt svejsearbejde. Specialmaskiner og solidt løfteudstyr, er værkstedet indrettet til løsninger af alle former for specialopbygninger og konstruktionsarbejde – uanset størrelse og materiale. Vel udstyreede servicebiler som står klar til monterings, service og vedligeholdelsesopgaver uanset hvor i landet behovet måtte opstå.

Stål & Aluminiums arbejde
Stål & Aluminiums

Produktionsenhederne i Koldby og i Kirke Hyllinge er indrettet med et moderne og veludstyret værksted, hvor vi laver alle typer opgaver og specialopgaver i alle ståltyper.

Vores maskinpark gør os i stand til at håndtere opgaver inden for klippe- og bukkearbejde, valsning, profilvalsning og lokning samt svejsearbejde.

Specialmaskiner og solidt løfteudstyr, er værkstedet indrettet til løsninger af alle former for specialopbygninger og konstruktionsarbejde – uanset størrelse og materiale.

Vel udstyreede servicebiler som står klar til monterings, service og vedligeholdelsesopgaver uanset hvor i landet behovet måtte opstå.

Chose your Country
Australia
Austria
Belarus
Belgium
Canada
China
Czech Republic
Denmark
France
Germany (Eastern Territory)
Germany (Western Territory)
Hungary
Netherlands
Peru
Poland
Spain
Sweden
Switzerland
United Arab Emirates (UAE)
United Kingdom (UK)
United States of America (USA)