top top

Products

Hidrostal
Products / Mixers
5
33
4
33
Din partner indenfor kvalitetspumper
Hidrostal producerer kvalitetspumper
Hidrostal tilbyder løsninger
Hidrostal pumper - garanteret højere virkningsgrad
Pionerer inden for pumpeteknologi
da
US
6-02
Olieholdigt vand
HidroMix, den originale løsning til tankblandingssystemer

Hidrostal’s HidroMix pumpeblandesystem er et praktisk alternativ til konventionelle dykkede og/eller luftblander. Vores system bruger Hidrostal-skruecentrifugalpumpen til at trække slam fra kilden og returnere det gennem en dyse, der er dimensioneret og placeret til at give optimal blandingsenergi og cirkulation af tankindholdet.

Hver Hidrostal blandeinstallation er et skræddersyet design, der tager hensyn til slamegenskaberne og tankens geometri.

I modsætning til andre blandesystemer kræver Hidrostal-konceptet ikke noget strukturelt stålværk i tanken. Med pumpens indløbs- og udløbsrør monteret gennem væg eller tanksvøb, er der ingen forhindringer for at samle klude eller tilskynde til afsætning af sand og grus på gulvet.

Sugepunkter er placeret til at trække slam fra døde områder, og udledningspunkter er placeret for at fremme den mest effektive cirkulation. Til store tanke kan vi tilbyde to-pumpeanlæg, hvor der er mulighed for at have dyserne i forskellige højder og udløbsvinkler. Disse giver et langt mere effektivt blandesystem end en enkelt nedsænket blander, der normalt kun kan kværne en relativt lille mængde slam, mens den efterlader store zoner af tanken uforstyrret.

Chose your Country
Australia
Austria
Belarus
Belgium
Canada
China
Czech Republic
Denmark
France
Germany (Eastern Territory)
Germany (Western Territory)
Hungary
Netherlands
Peru
Poland
Spain
Sweden
Switzerland
United Arab Emirates (UAE)
United Kingdom (UK)
United States of America (USA)