top top

Products

Hidrostal
Products / Mixers
externaltankmixing

HidroMix External Tank Mixing

HidroMix, the original solution for Tank Mixing Systems

Hidrostal's HidroMix pump mixing system is a practical alternative to conventional submersible and gas mixers.  Our system uses the Hidrostal screw centrifugal pump to draw sludge from the source and return it through a nozzle sized and positioned to provide optimum mixing energy and circulation of the tank contents.   

Every Hidrostal mixing installation is a bespoke design that takes into account the sludge characteristics and the geometry of the tank.   

Unlike other mixing systems, the Hidrostal concept does not require any structural steelwork within the tank. With the pump inlet and outlet pipes mounted on the walls, there are no obstructions to collect rags or encourage the settlement of sand and grit on the floor.

Suction points are positioned to draw sludge from dead areas and discharge points are positioned to promote the most effective circulation. For large tanks, we can offer two-pump systems, where there is the opportunity to have the nozzles at differing heights and discharge angles. These provide a far more effective mixing system than a single submersible mixer that might simply churn a relatively small volume of sludge whilst leaving large zones of the tank undisturbed.

Downloads

Broschüre
Hidromix
5
33
4
33
Din partner indenfor kvalitetspumper
Hidrostal producerer kvalitetspumper
Hidrostal tilbyder løsninger
Hidrostal pumper - garanteret højere virkningsgrad
Pionerer inden for pumpeteknologi
da
US
6-01
Olieholdigt vand
HidroMix, den originale løsning til tankblandingssystemer

Hidrostal’s HidroMix pumpeblandesystem er et praktisk alternativ til konventionelle dykkede og/eller luftblander. Vores system bruger Hidrostal-skruecentrifugalpumpen til at trække slam fra kilden og returnere det gennem en dyse, der er dimensioneret og placeret til at give optimal blandingsenergi og cirkulation af tankindholdet.

Hver Hidrostal blandeinstallation er et skræddersyet design, der tager hensyn til slamegenskaberne og tankens geometri.

I modsætning til andre blandesystemer kræver Hidrostal-konceptet ikke noget strukturelt stålværk i tanken. Med pumpens indløbs- og udløbsrør monteret gennem væg eller tanksvøb, er der ingen forhindringer for at samle klude eller tilskynde til afsætning af sand og grus på gulvet.

Sugepunkter er placeret til at trække slam fra døde områder, og udledningspunkter er placeret for at fremme den mest effektive cirkulation. Til store tanke kan vi tilbyde to-pumpeanlæg, hvor der er mulighed for at have dyserne i forskellige højder og udløbsvinkler. Disse giver et langt mere effektivt blandesystem end en enkelt nedsænket blander, der normalt kun kan kværne en relativt lille mængde slam, mens den efterlader store zoner af tanken uforstyrret.

Chose your Country
Australia
Austria
Belarus
Belgium
Canada
China
Czech Republic
Denmark
France
Germany (Eastern Territory)
Germany (Western Territory)
Hungary
Netherlands
Peru
Poland
Spain
Sweden
Switzerland
United Arab Emirates (UAE)
United Kingdom (UK)
United States of America (USA)