top top

Construction

Hidrostal
Applications / Construction
Web_CanalAndWellRenovation_AdobeStock_202630766

Canal & Well Renovation

In civil engineering robust and reliable pump solutions are required for the major challenges that often arise in connection with drainage of construction projects. Whether, for example, for a bypass solution in canal renovation or drainage of wells and trenches, the correctly configured Hidrostal Screw Centrifugal Pump can easily solve such usually very demanding tasks. It does not matter whether the water is relatively clean, thick muddy or containing crushed stones.

Din partner indenfor kvalitetspumper
Hidrostal producerer kvalitetspumper
Hidrostal tilbyder løsninger
Hidrostal pumper - garanteret højere virkningsgrad
Pionerer inden for pumpeteknologi
5
33
4
33
da
US
2-03
Afvanding & Dræning

Med en Hidrostal skruecentrifugalpumpe kan et næsten ubegrænset antal drænings opgaver løses, om der er afvanding eller dræning af vandlidende områder eller om det er opgaver indendørs eller udendør håndteres de let af Hidrostal skruecentrifugalpumper.

Mud, Slam & Bentonit

Viskøse væsker, selv med meget højt faststofindhold, pumpes let med en Hidrostal skruecentrifugalpumpe.

Kloak og brønd renovering

I anlægsarbejder kræves robuste og pålidelige pumpeløsninger til de store udfordringer, der ofte opstår i forbindelse med dræning af byggeprojekter. Uanset om det f.eks. Er en bypass-løsning til klokkarbejde eller dræning af brønde og skyttegrave, kan den korrekt konfigurerede Hidrostal skruecentrifugalpumpe let løse sådanne normalt meget krævende opgaver. Det betyder ikke noget, om vandet er relativt rent, tykt mudret eller indeholder knuste sten.

Mine og tunnel drift

Specielt krævende opgaver i mine og tunnel drift, hvor pålidelige pumper er nødvendige til pumpning af vand med et højt sten- og sandindhold, har Hidrostal skruecentrifugalpumpen vist velegnet.

Oversvømmelses beskyttelse

Pålidelig pumpedrift er af yderste vigtighed når det gælder forebyggelse af og beskyttelse mod oversvømmelse. Hidrostal skruecentrifugalpumper tilbyder fremragende  løsninger til et næsten ubegrænset antal forskellige udfordringer på dette felt.

Chose your Country
Australia
Austria
Belarus
Belgium
Canada
China
Czech Republic
Denmark
France
Germany (Eastern Territory)
Germany (Western Territory)
Hungary
Netherlands
Peru
Poland
Spain
Sweden
Switzerland
United Arab Emirates (UAE)
United Kingdom (UK)
United States of America (USA)